เครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ ชุด A

เครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ ชุด A
รหัสสินค้า: 003532
ราคา: 104,503.00 บาท
รายละเอียด:

เครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ ชุด A

รายละเอียด:

วงสตริงคอมโบ (String Combo)

               วงสตริงคอมโบ เป็นวงดนตรีที่ได้คลี่คลายมาจากวงชาโดว์ บทเพลงที่บรรเลงส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพลงในแนวดนตรีร็อคเหมือนเดิม เครื่องดนตรีที่นำมาใช้ในการประสมวง ประกอบด้วย กีต้าร์ไฟฟ้า 2 เครื่อง กีต้าร์เบส 1 เครื่องคีย์บอร์ด (เปียโน เปียโนไฟฟ้า ซินธีไซเซอร์) 1 เครื่องกลองชุด 1 ชุด กีต้าร์เป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทในการบรรเลงมาก ทำหน้าที่บรรเลงทำนองสอดแทรกต่างๆ ทำนองในตอนขึ้นต้นบทเพลง ทำนองล้อรับเสียงขับร้อง โซโล และทำนองท่อนลงจบ กีต้าร์ที่ทำหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้เรียกว่า ลีดกีต้าร์        (Guitar Lead) หรือ โซโลกีต้าร์ (Guitar Solo) ส่วนกีต้าร์ที่เหลืออีก 1 เครื่อง จะทำหน้าที่ดีดคอร์ด ประกอบบทเพลงด้วยลีลาต่างๆ เรียกว่า ริธึ่มกีต้าร์ (Guitar Rhythm) วงสตริงคอมโบบางวงอาจจะเพิ่มกลุ่มของนักดนตรีประเภทเครื่องเป่าเข้าไปด้วย ประมาณ 1- 3 คน เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่นิยมนำมาประสมวง ได้แก่ ทรัมเป็ท ทรอมโบน และแซ็กโซโฟน

วงดนตรีสากล

 

   เราจะแบ่งลักษณะของวงดนตรีสากลออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกันดังนี้

1. วง Orchestra

2. วง Band

 

          1. วง Orchestra  หรือ ดุริยางค์ เป็นลักษณะของวงดนตรีประเภทหนึ่งที่ใช้ เครื่องดนตรีประเภท เครื่องสาย (String) เป็นหลัก หรือเป็นเครื่องที่มีบทบาทมากที่สุด สำคัญที่สุดมากกว่าเครื่องดนตรีกลุ่มอื่น ๆ

          2. วง Band  เป็นลักษณะของวงดนตรีประเภทที่ใช้เครื่องดนตรีประเภท เครื่องเป่า เป็นหลัก เป็นเอกหรือเป็นเครื่องที่มีบทบาทมากที่สุด

 

ชนิดของวง Orchestra

          1. Symphony Orchestra เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่มากประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม คือ

                    1. เครื่องสาย

                    2. เครื่องลมไม้

                    3. เครื่องเป่าทองเหลือง

                    4. เครื่องเคาะ

 

          ขนาดของวง

                    วงเล็ก Small Orchestra ใช้ผู้บรรเลงประมาณ 60 – 80 คน

                    วงกลาง Medium Orchestra ใช้ผู้บรรเลงประมาณ 80 – 100 คน

                    วงใหญ่ Full Orchestra ใช้ผู้บรรเลงประมาณ 100 คนขึ้นไป  

 

          2. Orchestra for accompaniments for opera วงดุริยางค์ประเภทนี้ใช้บรรเลง ประกอบการแสดง โอเปรา คล้ายกับละครหรือลิเกของไทย ที่ต้องมีดนตรีบรรเลงประกอบด้วย ใช้นักดนตรี ประมาณ 60 คนหรือมากกว่า

 

          3. Chamber Orchestra   วงดุริยางค์ประเภทนี้เป็นวงเล็ก ๆ มีผู้เล่นไม่เกิน 20 คน บางครั้งเราเรียกวงดนตรีประเภทนี้ว่า Chamber Music เพราะวงประเภทนี้ตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันเล่นหรือบรรเลง เพื่อการผ่อนคลายอารมณ์และพบปะสังสรรค์ยามว่าง เพลงที่เล่นก็เป็นเพลงง่าย ๆ และผู้เล่นอาจจมีตั้งแต่ 2 คนถึง 9 

ตัวอย่างเพลง Ensemble CANON IN D by PACHELBEL

          ถ้ามีผู้เล่น 2 คน เรียกว่า “วงดูเอ็ท”   Duet

                 ”      3       ”          “วงทริโอ”   Trio

                 ”      4       ”          “วงควอดเต็ด”  Quartet

                 ”      5       ”          “วงควิเต็ด”   Quintet

                 ”      6       ”          “วงเซ็กเต็ด”   sextet

                 ”      7       ”          “วงเซ็บเต็ท”   Septet

                 ”      8       ”          “วงอ๊อกเต็ด”   Octet

                 ”      9       ”          “วงโนเน็ท”   Nonet

 

 

ชนิดของวง Band

          1. Symphonic Band เป็นวงที่มีเครื่องเป่าเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญ ประกอบด้วย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเคาะ และ ดับเบิ้ลเบส กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้จะมี คลาริเนท บีแฟล๊ต เป็นจำนวนมากเปรียบเสมือนกับ ไวโอลิน ของวง Orchestra ตัวอย่างเพลง Kentucky Sunrise  

 

           2. Military Band (วงโยธวาทิต) ตามมาตรฐานวงชนิดนี้จะมีผู้เล่นอยู่ราว 54 คน ประกอบด้วย

เครื่องลมไม้ เครื่องทองเหลือง เครื่องเคาะ แต่จะไม่ใช้ ดับเบิ้ลเบส วงประเภทนี้จะใช้ในพิธีสวนสนามของทหาร

หรือขบวนแห่ต่าง ๆ   ตัวอย่างเพลง Battle Hyme of the republic  , Stars & Stripes Forever ” 

 

          3. Brass Band วงชนิดนี้คล้ายกับวงโยธวาทิตต่างกันก็ตรงที่ ไม่มี เครื่องลมไม้ และ เครื่องสาย ใด ๆเลย

 

          4. Jazz Band วงแจ๊ส วงดนตรีแบบนี้เกิดขึ้นในกลุ่มนิโกรเป็นครั้งแรกและในปัจจุบันนี้วงแจ๊สส่วนใหญ๋ก็ยังเจริญอยู่กับพวกนิโกร วงดนตรีประเภทนี้ประกอบด้วย กลุ่มแซ๊กโซโฟน ซึ่งมีโซปราโนแซ๊กโซโฟน อัลโตแซ๊กโซโฟน เทนเนอร์แซ๊กโซโฟน บาริโทนแซ๊กโซโฟน คลาริเนท ทรัมเป็ท ทรอมโบน ดับเบิ้ลเบส เปียนโน และเครื่อง Percussion ตามความเหมาะสม เช่น กลองชุด ทอมบา บองโก มารากัส เป็นต้น ตัวอย่างเพลง WASHINGTON POST-SWING ,Autumn Leaves 

 

          5. Combo Band (วงคอมโบ) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก มุ่งประกอบการขับร้องเป็นส่วนใหญ่ นิยมนำไปบรรเลงตามร้านอาการ ไนท์คลับ หรือตามสถานที่เริงรมย์ต่าง ๆ วงดนตรีประเภทนี้มีจำนวนนักดนตรีและเครื่องดนตรีไม่แน่นอน ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกในการจัดวง แต่ส่วนมากมักประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือ trumpet , Tenor Saxophone , Alto Saxophone , Trombone , Piano กีตาร์คอร์ด กีต้ารเบส กลองชุด เครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่อีกหลายชนิด ซึ่งวงที่เกิดขึ้นใหม่นี้ก็อาศัย ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข จากของเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ปัจจุบันที่ต้องการความง่าย ๆ สะดวก สบาย รวดเร็ว เช่น

 

          6. Shadow (วงชาโดว์) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก สะดวกในการขนย้ายไปแสดงในที่ต่าง ๆ ใช้บรรเลงประกอบการขับร้อง และบางครั้งบรรเลงเฉพาะดนตรีอย่างเดียว เครื่องดนตรีที่ใช้มี กีต้าร์ลีด (เมโลดี้) กีต้าร์คอร์ด กีต้าร์เบส กลองชุด เครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ

 

          7. String combo วงดนตรีประเภทนี้ดัดแปลงมาจากวงคอมโบ และวงชาโดว์ คือ นำเอาเครื่องดนตรีในวงชาโดว์ผสมกับวงคอมโบ แต่ยังคงให้เครื่องดนตรีประเภทกีต้าร์ เป็นเครื่อง ที่มีความสำคัญกว่าเครื่องดนตรีอื่น ๆ

 

          8. Folk Song วงโฟล์คซอง เป็นวงดนตรีขนาดเล็กที่สุด มีผู้เล่นไม่เกินวงละ 3 คน แต่ที่นิยมมากที่สุด นิยมเพียงคนเดียว เครื่องดนตรีที่ใช้ กีต้าร์โปร่งเพียงอย่างเดียว โดยที่ผู้เล่นกีต้าร์จะร้องและดีดกีต้าร์ไปด้วย

 

          9. String Band เป็นวงดนตรีที่ปรับปรุงจากวง คอมโบ โดยเพิ่ม ไวโอลิน มาร่วมบรรเลงด้วยประมาณ 6 – 10 คัน เพื่อให้ ไวโอลิน เหล่านี้เล่น เป็นทำนอง และ back ground ทำให้เพลงที่บรรเลงมีความไพเราะยิ่งขึ้นหนักแน่นขึ้น วงประเภทนี้ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น วงดารากร วงเจมส์ลาส

 

ประวัติวงสตริงของไทย

 

     วงการดนตรีไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับเนื่องจากอิทธิพลของดนตรีตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาโดนใจวัยโจ๋ในสมัยนั้นไม่ขาดสายได้แก่วง เดอะบิทเทิลเดอะชาโดของคลิฟฟ์ ริชาร์ด เอลวิส เพรสลีย์ ฯลฯ แทบทุกวงดนตรีมากับกีตาร์ 3 ตัว กลองชุด พร้อม ๆ กันนั้นวงดนตรีของไทยก็เริ่มหันมาเล่นเพลงสากลได้รับความนิยมไม่น้อยเหมือนกัน เมื่อสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยสมัยสงครามเวียดนาม เพลงสากลได้รับความนิยมไม่น้อยเช่นกัน วงดนตรีของไทยที่เล่นเพลงสากลในสมัยนั้น เช่น วงซิลเวอแซนด์ วงรอแยลสไปรท์ ฯลฯ ร้องและเล่นตามต้นแบบเป็นส่วนใหญ่

 

     พ.ศ.2512 ได้จัดการประกวดวงสตริงคอมโบแห่งประเทศไทยขึ้น โดยมีกติกาการแข่งขันว่า เล่นเพลงสากล 1 เพลง เพลงไทยสากล 1 เพลง เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง วงที่ชนะเลิศ คือ วงดิอิมพอสซิเบิล ซึ่งเดิมเป็นวงอาชีพเล่นอยู่แถบถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในนามวงจอยท์รีแอคชั่นหรือ เจ-ทรี (ฮอลิเดย์ เจ-ทรีตามชื่อสถานบันเทิงที่เล่น) ชื่อดิอิมพอสซิเบิลซึ่งเปลี่ยนก่อนแข่งได้มาจากการ์ตูนในโทรทัศน์ยุคนั้น ดิอิมพอสซิเบิลโด่งดังเหลือหลาย นักดนตรีประกอบด้วย เศรษฐา ศิระฉายา วินัย พันธุรักษ์ อนุสรณ์ พัฒนกุล สิทธิพร อมรพันธ์ และพิชัย คงเนียม ครองรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน

 

     ประวัติศาสตร์วงการดนตรีไทยต้องบันทึกไว้ในฐานะวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบ้วงแรกที่สร้างความรู้สึกเป็นสากลและเป็นวงแรกอีกเช่นกันเปิดทางให้วัยรุ่นฟังเพลงไทยแนวใหม่ ความสำเร็จขั้นสูงสุดทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์ตลอดจนผู้ประพันธ์เพลงให้ความสนใจกับวงดนตรีประเภทนี้มากขึ้นเวลาเดียวกันวงดนตรีวงอื่นๆ ได้รับความนิยมตามมา เช่น P.M.5 แฟนตาซี แกรนด์เอ็กซ์ ชาตรี ดิ อินโนเซ้นท์ฯลฯ จากนั้นเข้าสู่ยุดแฟนฉัน (ชาตรี) ทำให้สตริงคอมโบโด่งดังเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชนเก็บเงินค่าส่งปลายทาง ภายในเขตกรุงเทพฯ มีค่าบริการจัดส่งคิดตามระยะทาง
สาขา1 สุทธิสาร เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา : 9.00 – 18.00 น. 
Tel. 02-275-7279, 086-553-6599  line-geyemusic1
สาขา2 บางนา เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา : 9.30 – 18.30 น.  
Tel. 02-138-2923, 085-825-0666 
E-mail geyemusicram2@gmail.com  line-geyemusic2
http://www.geyemusic.com
รับบริการสั่งซื้อ ผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง โทรสอบถามได้ใน
เวลา 9.00 – 18.00 น. ทุกวันท ตอบอีเมล์ทุกวัน ภายใน 24 ชั่วโมง

รถเมล์สายที่ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ดิน และ BTS

สาขา2 ใกล้ ม.ราม2 (เปิดวันจันทร์ ถึงวันเสาร์) 9.30 – 18.30 น.
 
424/7 ถนนนัมเบอร์วัน เขตประเวศ กรุงเทพฯ (ติดหมู่บ้านบลูลากูล)
 
 การจัดส่งสินค้าของทางร้านจีอายมิวสิค    
ทางร้านจีอายมิวสิคจะส่งสินค้าออกเป็น 4 ช่องทางดังนี้
1.     ส่งกับบริษัทไปรษณีย์ไทย แบบ EMS เหมาะกับสินค้า ชิ้นที่เล็ก ราคาของค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 150บาท  ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นและน้ำหนักของสินค้าที่ลูกค้าสั่งระยะเวลาในการส่ง  3 วันโดยประมาณ
2.     ส่งกับบริษัทไปรษณีย์ไทย แบบ Logipost เหมาะกับสินค้าที่มีความบอบบาง เนื่องจากการส่งสินค้าแบบ Logipost จะเป็นการส่งสินค้าแบบรับประกันสินค้า เมื่อท่านได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ท่านได้รับมีปัญหา ทางลูกค้าจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยได้  ค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 250บาท ระยะเวลาในการส่ง 5-7 วันโดยประมาณ
3.     ส่งกับบริษัทขนส่ง เหมาะกับสินค้าที่ใหญ่และจำนวนมาก เนื่องจากการส่ง 2 แบบแรกจะจำกัดขนาดและน้ำหนักในการส่งแต่ละครั้ง การส่งกับบริษัทขนส่งจึงเหมาะกับสินค้าชิ้นใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 200 บาท แต่สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ห่างไกลนอกกรุงเทพ บริษัทขนส่งอาจคิดค่าบริการเพิ่มซึ่งขนส่งเป็นผู้เก็บเพิ่ม ทางร้านไม่มีส่วนได้เสีย
4.     ส่งทางเครื่องบิน กับนกแอร์ ไม่ว่าจะเหนือสุด หรือใต้สุด ก็สามารถส่งถึงได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว หลังจากส่งของถึงสนามบินเพียง 2-4 ชม. ท่านก็จะได้รับสินค้าทันที จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอยู่ที่ 500 บาท (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า) สำหรับค่าขนส่งที่แจ้งลูกค้าบางกรณีที่บิลขนส่งไปถึงลูกค้าราคาต่ำกว่าที่แจ้งลูกค้าให้โอนมา ในกรณีนี้คือบางขนส่งจะไม่มารับที่ร้าน ทางร้านต้องจ้างรถไปส่งขนส่ง เราจึงนำส่วนต่างดังกล่าวไปจ่ายค่ารถนะครับ

 

ร้านจีอายมิวสิคเป็นร้านที่นำเข้าและส่งออกเครื่องดนตรี มีสินค้ามากกว่า 2000 รายการ ขายถูกกว่าท้องตลาดถึง 50 % ทั้งนี้ร้านจีอายมิวสิคมีทั้งขายปลีกและขายส่งในราคาที่ถูก ทั่วทั้งประเทศ มีร้านค้าทั้งในจังหวัดละต่างจังหวัดสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายรับส่วนลดถึง 20-40 % ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิน สินค้าดี ราคาถูก มีคุณภาพ นำเข้าจากต่างประเทศทุกรายการ สินค้าเกือบทุกรายการจะเป็นยี่ห้อของทางร้าน อาทิเช่น wisdom ,  triplesix , lunar , siservier และ plato โดยทางร้านมีรับประกันจริงมากกว่าให้บริการหลังกาขายเพราะจีอายมิวสิคได้เปิดศูนย์ซ่อมสินค้า เพื่อรองรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ายี่ห้อดังกล่าว โดยศูนย์ซ่อมได้เปิดทำการใกล้สาขา2 ม.ราม2

จี-อายมิวสิค ครบทุกสิ่งเรื่องดนตรี มือ1 ,เครื่องดนตรี, กีตาร์,กลอง ,เบส , เครื่องเป่า ,ตู้แอป์ , เครื่องวงโยธวาทิต, เครื่องดนตรีสากล , กลองเดินแถว ,คีย์บอร์ด ,เปียโน ,ไวโอลีน

จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต และเครื่องดนตรีสากลทุกชนิด อาทิ เช่น เครื่อง BRASS BAND ยี่ห้อ wisdom , freedom , emperor , westfield พร้อมทั้งจำหน่าย อะไหล่ และอุปกรณ์ ทุกชนิด กลองพาเหรด ยี่ห้อ lunar , cmc , regent เมโลเดียน ยี่ห้อ wisdom , Suzuki ,westfield

กีตาร์ไฟฟ้าและเบส ยี่ห้อ plato , magnet , Gibson ตู้แอมป์และอะไหล่ ยี่ห้อ plato , marshall ,matrixxs , roland , hartke , epiphone , record , kustom , rock

เปีนโนไฟฟ้า ยี่ห้อ siservier , roland

 ไวโอลีน ยี่ห้อ siservier , Giovanni , carols , starsun ,sandner , westfield , phoenix

 กลองชุด และอุปกรณ์ ยี่ห้อ triplesix , lunar , roland, tama , pearl , cb , xt , royal , ufo , gibralta , aa meinl , zildjian , laser

อุปกรณ์ PA นานาชนิด เช่น เวิร์บนักร้อง,กราฟิคอีควอ,มิกเซ่อร์,ครอสโอเว่อร์,คอมเพรสเซ่อร์+ลิมิตเตอร์,ลำโพง….ฯลฯ… ทั้ง Alesis , YAMAHA , dbx , RANE , DigiTech , Soundcraft , BOSEและมีบริการให้เช่าเครื่องดนตรีในการถ่ายโฆษณาอีกด้วย ในราคากันเอง สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้ามือ1 บริการส่งทั่วประเทศทั้งแบบธรรมดา และEMS และ ขนส่ง โอนเงินผ่านบัญชี ประกันสินค้า 1 ปี ทุกชิ้น สำหรับลูกค้าในกรุงเทพมาลองเครื่องที่ร้านก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ สินค้าทุกชนิดถ่ายอย่างละเอียดจากสินค้าจริงที่มีอยู่ในร้านลูกค้าต่างจังหวัดสั่งซื้อสบายใจได้สินค้า+อุปกรณ์ ตรงตามรูป

รับบริการสั่งซื้อ ผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง

http://www.geyemusic.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *