กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP

รหัสสินค้า: 002820

ราคาปกติ 7,020.00 บาท 
ราคาพิเศษ 5,850.00 บาท
ประหยัด 1,170.00 บาท

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP

ราคา5,850 ซื้อเงินสดหน้าร้านเหลือ5,559 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 5,280 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Basswood

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: bolt in

 

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-1382923 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG071

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG071 

รหัสสินค้า: 001864

ราคาปกติ 6,050.00 บาท 
ราคาพิเศษ 5,040.00 บาท
ประหยัด 1,010.00 บาท

 

รายละเอียด:กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG071

ซื้อเงินสด 4,799 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 4,559 บาท

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :MAHOGANY

Price :5040บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP001

 

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP001 

รหัสสินค้า: 001866

ราคาปกติ 4,970.00 บาท 
ราคาพิเศษ 4,140.00 บาท
ประหยัด 830.00 บาท

 

รายละเอียด:กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP001

ซื้อเงินสด 3,939 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 3,749 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :BASSWOOD

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Price :4140บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP003

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP003 

รหัสสินค้า: 001869

ราคาปกติ 5,725.00 บาท 
ราคาพิเศษ 4,770.00 บาท
ประหยัด 955.00 บาท

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP003

ซื้อเงินสด 4,530 บาท

์ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 4,300 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY ::Mahogany

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: selt in

Price :4770บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP004

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP004 

รหัสสินค้า: 001870

ราคาปกติ 5,960.00 บาท 
ราคาพิเศษ 4,969.00 บาท
ประหยัด 991.00 บาท

 

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP004

ซื้อเงินสด 4,720 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 4,489 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY ::Alder

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: selt in

Price :4969บาท

***—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —***

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า ยี่ห้อPLATO รุ่นGEEG028

 

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG028 

รหัสสินค้า: 001871

ราคาปกติ 6,080.00 บาท 
ราคาพิเศษ 5,069.00 บาท
ประหยัด 1,011.00 บาท

รายละเอียด:กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG028

ซื้อเงินสด 4,819 บาท

์ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 4,579 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Basswood

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: selt in

Price :5069 บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า ยี่ห้อPLATO รุ่นGELP005

 

 

 

 

 

 

 

 

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP005 

รหัสสินค้า: 001872

ราคาปกติ 4,955.00 บาท 
ราคาพิเศษ 4,129.00 บาท
ประหยัด 826.00 บาท

รายละเอียด:กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP005

ซื้อเงินสด 3,920 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 3,729 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Basswood

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: bolt in

Price :4129 บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า ยี่ห้อPLATO เลสพอล

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO เลสพอล

รหัสสินค้า: 002824

ราคาปกติ 7,020.00 บาท 
ราคาพิเศษ 5,850.00 บาท
ประหยัด 1,170.00 บาท

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP

ราคา5,850 บาท ซื้อเงินสดหน้าร้านเหลือ5,559 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 5,280 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Basswood

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: bolt in

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-1382923 , 02-6917798 085-825-0666

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP002

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP002

รหัสสินค้า: 002752

ราคา: 5,829.00 บาท

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP002  new

ซื้อเงินสดเหลือ 5729 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 5,119 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Mahogany

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: selt in

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีตาร์ไฟฟ้า plato รุ่น PGT10

กีตาร์ไฟฟ้า plato รุ่น PGT10

รหัสสินค้า: 002736

ราคา: 2,950.00 บาท

รายละเอียด:

กีตาร์ไฟฟ้า plato รุ่น PGT10

ราคาพิเศษ 2950 บาท

ซื้อเงินสด 2900 บาท

ซื้อ 3 ตัว ในราคาเพียงตัวละ 2750 บาท

Electric Guirar – Standard Senes

-1xSINGLE COIL 1X” T style neck PU.1XV 1XT

-12pcs RR Color

-12pcs BS Color

 

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO ทรง TELECASTER สีขาว-แดง

พร้อมสายแจ๊กและหกเหลี่ยมขันคอกีต้าร์

 

สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

www.geyemusic.com

ติดต่อ จีอายมิวสิค สุทธิสาร – 12 ซอยอินทามะระ 30 ถนนสุทธิสาร เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ
Tel 02 – 691 – 7798
mobile : 086 – 553 – 6599 085-825-0666
fax : 02 – 691 -7798
e-mail : geyemusic1@gmail.com