ขาย กีต้าร์ ไฟฟ้า ทรง prs PLATO รุ่น GEEG043

ขาย กี ต้า ร์ ไฟฟ้า ทรง prs PLATO รุ่น GEEG043 

รหัสสินค้า: 001848

ราคา: 3,280.00 บาท

 

รายละเอียด:

 

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG043

JOINT;bolt ON

(NECK : Maple

FINGER BOARD :MAPLE

BODY :basswood

PICKUP :H H H

 CONTROLS : 1 VOL, 5WAY SWITCH

Price :3280บาท

 

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

 

ขาย กี ต้า ร์ ไฟฟ้า ทรง prs PLATO รุ่น GEEG011

 

ขาย กี ต้า ร์ ไฟฟ้า ทรง prs PLATO รุ่น GEEG011

รหัสสินค้า: 001846

ราคาปกติ 5,615.00 บาท 
ราคาพิเศษ 4,680.00 บาท
ประหยัด 935.00 บาท

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG011

ซื้อเงินสด 4,449 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 4,229 บาท

JOINT;bolt ON

(NECK : Maple

FINGER BOARD :MAPLE

BODY :basswood

PICKUP :H H H

CONTROLS : 1 VOL, 5WAY SWITCH

Price :4680บาท

**–ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD –**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG057

 

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG057 

รหัสสินค้า: 001845

ราคา: 3,449.00 บาท

 

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG057

ซื้อเงินสด 3,449 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 3,229 บาท

JOINT;bolt ON

(NECK : Maple

FINGER BOARD :rosewood

BODY :basswood with flame maple

PICKUP :H H

 CONTROLS : 1 VOL, 1TONE (PUSH/PULL), 3WAY SWITCH

 

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

 

กีต้าร์ไฟฟ้า ทรงPRS ยี่ห้อPLATO รุ่นGEEG061

กีต้าร์ไฟฟ้า  ทรงPRS  ยี่ห้อPLATO  รุ่นGEEG061

 

รหัสสินค้า: 001865

ราคาปกติ 5,400.00 บาท 
ราคาพิเศษ 4,500.00 บาท
ประหยัด 900.00 บาท

 

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG061

ซื้อเงินสด 4,275 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 4,060 บาท

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :MAHOGANY

Price :4500บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP006

 

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP006

รหัสสินค้า: 001873

ราคาปกติ 6,000.00 บาท 
ราคาพิเศษ 5,000.00 บาท
ประหยัด 1,000.00 บาท

 

รายละเอียด:กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP006

ซื้อเงินสด 4,750 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 4,519 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Basswood with Flame Maple

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: selt in

Price :5560บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP007

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP007

รหัสสินค้า: 001875

ราคาปกติ 6,090.00 บาท 
ราคาพิเศษ 5,175.00 บาท
ประหยัด 915.00 บาท

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP007

ซื้อเงินสด 4,919 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 4,679 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Mahogany

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: selt in

Price :5750บาท

 

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP008

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP008

รหัสสินค้า: 001876

ราคาปกติ 6,480.00 บาท 
ราคาพิเศษ 5,400.00 บาท
ประหยัด 1,080.00 บาท

รายละเอียด:

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GELP008

ซื้อเงินสด 4,210 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 3,999 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Mahogany

PICKUPS: H H

CONTROL:2V 2T 3WAY SWITCH

Joint: selt in

Price :6,000บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG037

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG037

รหัสสินค้า: 001877

ราคาปกติ 5,060.00 บาท 
ราคาพิเศษ 4,219.00 บาท
ประหยัด 841.00 บาท

 

รายละเอียด:กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GEEG037

ซิ้อเงินสด 4,009 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 3,810 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Mahogany

PICKUPS: H H

CONTROL:1V 1T Joint: selt in

Price :4,680บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GE2009-404

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GE2009-404

รหัสสินค้า: 001878

ราคาปกติ 6,695.00 บาท 
ราคาพิเศษ 5,580.00 บาท
ประหยัด 1,115.00 บาท

 

รายละเอียด:กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GE2009-404

ซื้อเงินสด 5,300 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 5,035 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Mahogany

Price :6,200บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GE2009-405

กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GE2009-405

รหัสสินค้า: 001879

ราคาปกติ 6,480.00 บาท 
ราคาพิเศษ 5,400.00 บาท
ประหยัด 1,080.00 บาท

รายละเอียด:กีต้าร์ไฟฟ้า PLATO รุ่น GE2009-405

ซื้อเงินสด 5,130 บาท

ซื้อ 3 ตัว ตัวละ 4,879 บาท

LP STYLE

(NECK : Maple

FINGER BOARD :ROSEWOOD

BODY :Mahogany

Price :6,000 บาท

**—ยิน ดี รับ บัตร CREDIT / VISA / MASTER CARD —**

โทร 02-2757279 , 02-6917798

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟฟ้า ใต้ ดิน และ รถ ไฟฟ้า BTS

http://www.geyemusic.com